top of page

הוגש כתב אישום על גרימת תאונת דרכים. מה עושים ?


עם קבלת כתב אישום בגין גרימת תאונת דרכים, רצוי להיוועץ בעורך דין, המתמחה בדיני תעבורה ובפרט בייצוג בתיקי תאונות דרכים. בניגוד לדוח תנועה\כתב אישום בגין עבירת תנועה, חמורה ככל שתהיה, ראיות תיק תאונת דרכים מבוססות על עבודתו המורכבת והמקיפה של בוחן התנועה הכוללת פעולות איסוף ממצאים, בחינת זירת התאונה וכלי הרכב המעורבים, פעולות תיעוד וניסויים מורכבים וחקירת מעורבים ועדי ראיה. לכן, בשונה מדוח תנועה בו חומר הראיות דל, תיק תאונת דרכים מורכב להבנה וטומן בחובו, אפשריות רבות למיצוי הגנת הנאשם.


לעורך דין תאונות דרכים, בעל ניסיון וידע בחקירת תאונות דרכים במסגרת שירותו במשטרת ישראל, יש יתרון רב בייצוג נאשמים בתיקי תאונות דרכים. יכולתו והיכרותו של עורך דין תאונות דרכים, עם עבודת מערך בוחני התנועה, מסייע בידיו, להכרת כל פרט והליך בחקירת תיק התאונה ולהצביע על כל ליקוי, טעות או מחדל חקירתי בתהליך חקירת תיק תאונת הדרכים. עורך דין תאונות דרכים המכיר כל שלב בהליכי החקירה המבוצעים ע"י בוחני התנועה המשטרתיים, יכול ללוות את הנהג החשוד ולסייע בידיו בכל שלב.


בהתאם לחומרתה של התאונה, טווח הענישה בתיקי תאונות דרכים, רחב מאוד וכולל במקרים הקלים עונשי פסילת רישיון נהיגה וקנסות. בתאונות אשר גרמו לחבלות של ממש, עונשי הפסילה עשויים להיות ארוכים מאוד, ובתאונות שתוצאותיהן חמורות או קטלניות, העונשים יכללו מאסר או חלופותיו בהתאם לנסיבות התאונה ומידת רשלנותו של הנאשם.


בתאונת דרכים בהן לנהג החשוד בגרימת התאונה, עבירות נלוות כגון נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשכרות, צפויים הנהגים לסעיף אישום חמור של המתה בקלות דעת ( סעיף אישום אשר החליף בתאונות דרכים, את עבירת ההריגה ) ולעונשי מאסר קשים.
bottom of page