top of page

מהי תאונת דרכים

משטרת ישראל מגדירה תאונת דרכים כאירוע שאירע עקב עבירת תנועה במעורבות כלי רכב מנועי או הולך רגל בדרך וכתוצאה מכך נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש. תאונת דרכים יכול שתהיה במעורבות מספר כלי, במעורבות כלי רכב והולך רגל וכתאונה עצמית במעורבות רכב יחיד. לעומת זאת, ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975 (הפלת"ד), תאונת דרכים היא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". משמע, בחוק הפלת"ד, הגדרתה של תאונת דרכים רחבה מאוד, ויכול ותכלול גם פציעה כתוצאה משימוש ברכב ללא נסיעה או ביצוע עבירת תנועה כמשמעותה בתקנות התעבורה ( אדם הנפגע מרכב חונה, פגיעות במהלך כניסה או יציאה מהרכב, או פגיעה כתוצאה מפתיחת תא מנוע או מטען וכדומה ). כל מקרה של תאונת דרכים אם מדובר בנפגעים בנפש או בנזק לרכוש, רצוי להיוועץ בעורך דין מומחה תעבורה ותאונות דרכים, על מנת להבין את ההשלכות הצפויות ולהיערך בהתאם.

האם רצוי לדווח למשטרה על התרחשות תאונת דרכים ?


כפי שהוסבר לעיל, בתאונת דרכים עם נפגעים, חובה של הנהגים המעורבים, לדווח מיידית למשטרה ולכוחות ההצלה. לעומת זאת, בתאונת נזק בלבד, אין חובת דיווח, אולם, לא אחת בזירת התאונה, הנהגים ונוסעי הרכב, מרגישים שלא נפגעו בגופם, ומסתפקים בהחלפת פרטים בין המעורבים ועזיבת מקום התאונה, אך לאחר מספר שעות, עקב כאבים, עשויים המעורבים לפנות לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים או קופות החולים, שם הם מתבקשים, לדווח למשטרה, על מנת לקבל אישור משטרה אודות מעורבותם בתאונת דרכים. על סמך אישור המשטרה, יגבו הגורמים הרפואיים את עלויות הטיפול הרפואי, מחברות הביטוח.


גם בעקבות דיווח מאוחר על תאונת דרכים אשר התבררה בהמשך כתאונת דרכים עם נפגעים, עשוייה המשטרה לפתוח בחקירה ואף להעביר את התיק לתביעה המשטרתית על מנת להגיש כתבי אישום. פתיחת תיק חקירה כזה, מתבסס על גרסאות המעורבים בלבד, ולכן מקשה על הסקת מסקנות ברורה או חד משמעית לגבי אחריות מי מהמעורבים לגרימת התאונה. לא פעם, מעורבים בתאונת דרכים, מתעמתים בשאלת האחריות ותשלום הפיצויים בגין הנזק לכלי הרכב. חקירת משטרה החלטית המצביעה על חשוד ואף מסתיימת בהגשת כתב אישום כנגדו, מהווה סמכות כמעט מוחלטת המביאה את הצדדים ובכלל זה חברות הביטוח להסכמות בעניין תשלומים בגין נזקים שנגרמו לרכוש.

האם לדווח, גם במקרה תאונת נזק בלבד ?


גם אם מדובר בתאונת נזק בלבד, רצוי להתייעץ עם עורך דין תעבורה, מוקדם ככל האפשר, בכדי לדעת ולהבין את ההשלכות האפשריות בהתאם לנסיבות התאונה וסיבותיה, ורק לאחר מכן לשקול זימון משטרה למקום התאונה.

כיום בכל זירת אירוע ובמפגש שוטר אזרח, שוטרי התנועה והסיור, מפעילים מצלמות המותקנות על גופם והמתעדות וידאו והאודיו ברמה גבוהה. מדובר בכלי ראייתי ממדרגה ראשונה. לא אחת, המצלמה תוכל לקלוט ולשמר: גרסאות מעורבים, צילומי הזירה ומצב כלי הרכב ופרטים חשובים נוספים, היכולים לסייע בהמשך בחקירת התאונה.

השוטרים המגיעים לזירות תאונה, מיומנים בתשאול ראשוני ובכך מקבלים לעיתים גרסה מפלילה של אחד הצדדים ומתעדים את תוכנה בדוח (דוח פעולה) הנרשם בסיום האירוע. שוב מדובר בראיות משמעותיות מאוד בהמשך ניהול התיק. התייעצות עם עורך דין תעבורה מוקדם ככל האפשר כבר מזירת התאונה, תסייע לנהג ותמנע טעויות אשר יקשו על התנהלותו בהמשך.

bottom of page