top of page

עשה ואל תעשה במקרה של תאונת דרכים


1. הרגשתם מכה ברכבכם ? עצרו מיד וקרוב ככל האפשר למקום, על מנת לברר אם פגעתם באדם או ברכב. עזיבת מקום תאונה עם נפגעים בנפש, תחשב תאונת דרכים פגע וברח ולכן אתם עשויים להיות מואשמים בעבירת הפקרה. העונש המקסימלי ע"פ חוק ( סעיף 64.א. לפקודת התעבורה), בגין עבירת ההפקרה אחרי פגיעה, הוא 14 שנה, אם נגרמה לנפגע חבלה חמורה או חלילה מוות.

2. בתאונת דרכים עם נפגעים, אסור להזיז את רכבכם מהמקום בו עצר לאחר הפגיעה. בתאונת דרכים נזק בלבד, חובה להזיז את כלי הרכב על מנת לאפשר הזרמת התאונה, אך רק לאחר שצילמתם את מיקום הרכבים בזירה.

3. דווחו מיד למשטרה ולכוחות ההצלה. כפי שהוסבר, בתאונת דרכים בה נפגע אדם, חובה על הנהג המעורב, לדווח למשטרה ולהזעיק כוחות הצלה לטיפול בנפגע. עם הגעת המשטרה, פנו לשוטרים ודווחו על מעורבותכם בתאונה ומסרו פרטיכם.

4. בכל תאונה, עם נפגעים או נזק בלבד, מסרו את פרטיכם למעורבים האחרים: רישיון נהיגה, רישיון רכב ותעודת ביטוח החובה. אפשרו למעורבים להעתיק את תוכן המסמכים או לצלמם. אין להסתפק במסירת מספר רכב או מספר טלפון בלבד. חשוב לזכור, כי מסירת הפרטים אין הודאה באחריות לתאונה. החוק מחייב החלפת פרטים בין מעורבים בתאונה.

5. צלמו את זירת התאונה, את כלי הרכב המעורבים, את הנזקים בכלי הרכב, שברים וחלקים אשר התנתקו מכלי הרכב ומפוזרים בזירה, תמרורים וסימני דרך ( קו הפרדה, קו עצירה וכדומה ). רצוי לצלם מכיוונים שונים. אין חובה למסור תצלומים אלה לידי המשטרה, אלא אם לדעתכם, הצילומים מסייעים בהגנתכם. הטלפון החכם שברשותכם, מאפשר גם לבצע הקלטה. עשו זאת בשיחתכם עם המעורב האחר ואולי תתועד אמרה שתסייע לכם בהמשך. צלמו גם את כל המעורבים, על מנת למנוע צירוף "עדים" מטעמם בהמשך ההליך המשפטי.

6. בדקו אם מותקנות מצלמות אבטחה סמוך לזירת התאונה. המצלמות עשויות לתעד את התאונה או פרטים נוספים העשויים לסייע בידכם. במרבית מצלמות האבטחה, הצילומים נשמרים לפרק זמן ממושך.

7. איספו פרטי עדי ראיה, אשר עשויים לסייע להגנתכם.

8. התקשרו לעורך דין המתמחה בתאונות דרכים ובדיני תעבורה. זכרו כי זכותכם להיוועץ בעורך דין כבר בזירת התאונה, טרם המפגש עם השוטרים וטרם תשאול או חקירה. זכרו, כי זכותכם כחשודים, לשמור על זכות השתיקה, לכן כבר בזירת התאונה, כאשר השוטרים מבקשים לברר את נסיבות התאונה עם המעורבים, אתם עשויים להפליל עצמכם בתשובותיכם לשוטרים. כיום, לשוטרי הסיור והתנועה, מצלמות גוף המתעדות כל מפגש שוטר אזרח. דבריכם לשוטרים, מתועדים בכל שלב, ועשויים לפגוע בהגנתכם בהמשך.

9. בתאונות חמורות, בהתייעצות מוקדמת עם עורך דין תאונות דרכים מיד לאחר התרחשות התאונה, עשוי עורך הדין, לשקול, זימון בוחן תנועה מומחה מטעמו, אשר יתעד את הזירה ויעקוב אחר פעולות השוטרים ובוחני התנועה, ויכול ויגיש חוות דעת מטעמו, אשר תסייע בידי ההגנה.
bottom of page