top of page

תאונות דרכים בישראל

מידי שנה, מתרחשות בכבישי ישראל, עשרות אלפי תאונות דרכים. מקום המדינה ועד היום, נהרגו בכבישי ישראל, קרוב ל 30,000 בני אדם (ניתן לצפות בנתונים באתר "הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים"). משרד התחבורה באמצעות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל, נוהגים לפרסם את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, מידי שנה, אולם, אין לשכוח את אלפי הפצועים אשר רבים מהם נותרים עם נכויות קשות לכל חייהם.


ע"פ נתוני המשטרה, הסיבות העיקריות להתרחשות תאונות דרכים הן: אי מתן זכות קדימה להולכי רגל או התנהגות הולכי הרגל, אי ציות לרמזור אדום, סטייה מנתיב, עקיפות מסוכנות, אי מתן זכות קדימה בצמתים, אי ציות לתמרורים, אי שמירת רווח. נהיגה במהירות מופרזת היא סיבה בגינה מתרחשות תאונות דרכים בכבישים מפותלים ומגבירה את הסיכון למעורבות בכל סוג תאונה ומשפיעה על מידת חומרתן.


תאונות דרכים מתרחשות בשל שילוב של שלושה גורמים


הגורם האנושי – הגורם העיקרי והדומיננטי לתאונות דרכים באשר הן!! התנהגות הנהג בכביש, אי סובלנות או אדיבות בעת נהיגה. נהיגה עבריינית ומסכנת, אי ציות לחוקי התנועה בין במודע ובין בקלות דעת, היסח דעת ( במקרים רבים עקב שימוש בטלפון נייד ), עייפות, נהיגה בשכרות ( אלכוהול סמים ). נוסף לנהגים האוחזים בהגה, אין לשכוח את תרומתם לגרימת תאונות דרכים, של הולכי הרגל, אשר בהתנהגות פזיזה ובחוסר אחריות מתפרצים לכבישים או חוצים במקומות מסוכנים ואסורים, כמו גם רוכבי אופניים רגילים וחשמליים, אשר משתמשים בצירי התנועה ככלי רכב, אך מתעלמים לעיתים לחלוטין מתמרור וחוקי התנועה.


הגורם התשתיתי - איכות הכבישים, העדר תשתית סלחנית, תחזוקת כבישים לקויה, מפגעים בטיחותיים, חוסר בתאורת כבישים. כל אלה, עשויים להשפיע ולגרום להתרחשות תאונות דרכים.


הגורם המכני – תחזוקת רכבים לקויה במיוחד של מערכות ההיגוי והבלימה וצמיגי הרכב, עלולים לגרום לאובדן שליטה, אובדן אחיזה, ולהביא להחלקה ואף התהפכות כלי רכב. מנגד, כשל מכני במערכות ההיגוי והבלימה ברכב אשר נובעים לעיתים מבלאי ותקלות שאינן בשליטתו של הנהג\בעל הרכב, עשויים לגרום לתאונות שאינן בשליטתו או באחריותו של הנהג.


האם נהג חייב לדווח למשטרה, בכל מקרה של תאונת דרכים ?


בהתאם להוראות תקנה 144(א) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 , נהג רכב המעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם (תאונת דרכים עם נפגעים), חייב להודיע למשטרה על התרחשות התאונה ולמסור את שמו ומענו, נסיבות ומקום התאונה. בנוסף, חל איסור להזיז את הרכב המעורב עד לקבלת הוראה או אישור משוטר לעשות כן. לעומת זאת, בתאונת דרכים בה נגרם נזק לרכב אחר או לרכוש, מחוייב הנהג למסור לבעל הרכב, בעל הרכוש או שוטר מזדמן, את פרטיו ופרטי הביטוח של רכבו. היה ובעל הרכב או הרכוש הנפגע לא היו במקום, חייב הנהג הפוגע, להשאיר הודעה בכתב , במקום גלוי לעין, עם פרטיו ופרטי התקשרות, ולדווח תוך 24 שעות לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה ולמסור את פרטיו, פרטי רכבו, נסיבות ומקום המקרה ופרטי הרכב או הרכוש שנפגעו ( תקנה 145 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 ) . מהוראות תקנות אלה, ניתן אם כך להבין כי בתאונת נזק בלבד, בה נכח בעל הרכב או הרכוש הנפגעים, והמעורבים החליפו פרטיהם, אין חובת דיווח למשטרת ישראל.

חשוב לזכור, כי במקרה של תאונת נזק בלבד, וזאת בניגוד לתאונת דרכים עם נפגעים, חובה על הנהגים המעורבים, להזיז את רכבם למקום בטוח, על מנת לפנות את הכביש ולאפשר המשך תנועה חופשית של כלי רכב.

bottom of page