top of page

בוחן תנועה -  עד מומחה בחקר תאונות דרכים

מידי שנה מוגשים בישראל אלפי כתבי אישום בגין גרימת תאונת דרכים.  בתיקי תאונות, בוחן התנועה המשטרתי הינו עד מומחה מטעם התביעה. פעולותיו הרבות בתיק החקירה מסוכמות בדוח בוחן (חוות דעת מומחה), המוכיח את אחריותו של נהג לגרימת התאונה.

 

לשם ניהול הגנה יעילה בתיק תאונת דרכים חמורה, נדרשת בדיקתו של מומחה מקצועי לבחינת חומר הראיות בתיק החקירה, לאיתור ליקויים וכשלים בעבודת מומחי המשטרה וזיהוי כיווני חקירה שלא נבדקו. המומחה מגיש חוות דעת מקצועית, המשלבת ידע וניסיון מקצועי ומבוססת על ספרות מקצועית עדכנית, ומכין את צוות ההגנה לחקירת מומחי התביעה.

 

עורך דין צביקה מוזס, שירת  21 שנים במערך בוחני התנועה של משטרת ישראל, מהן 16 שנים בתפקידי קצונה במערך הבוחנים. במשך שירותו,  צבר ניסיון וידע רב בחקירה ושיחזור תאונות דרכים. את תפקידיו כקצין בוחנים מחוזי (רמ"ח בת"א) ביצע בשלושה מחוזות שונים, להם מאפיינים שונים המשפיעים על אופי התאונות בגזרות אלה,  עובדה אשר תרמה לצבירת ניסיון וידע רב בטיפול במגוון רחב של תאונות דרכים חמורות על כל סוגיהן. בתפקידיו כקצין בוחנים במחוזות ש"י ומרכז וכראש מחלק חקירות תנועה, הממונה על יחידת הבוחנים במחוז ת"א, מעורבותו של עורך דין צביקה מוזס, בחקירת תאונות דרכים חמורות הייתה משמעותית מאוד. פעולותיו במהלך חקירת מאות תיקי תאונות חמורות, ובהמשך עדותו בבתי המשפט, היו לעדות העד המומחה המרכזי והמשמעותי ביותר בתיק. בעבודתו ארוכת השנים עם פרקליטים מכלל מחוזות הפרקליטות בארץ, שימש עורך דין צביקה מוזס, סמכות מקצועית מהמעלה הראשונה בליווי מאות תיקי תאונות חמורות לכל אורך ההליך המשפטי, ובהכנת חוות דעת הזמה לחוות דעת מומחי הגנה והכנת הפרקליטים לחקירת המומחים.

 

נוסף לחקירת תאונות דרכים על כל היבטיה, צבר עורך דין צביקה מוזס מומחיות רבה בתחומים הדורשים הכשרות פרטניות, כגון פענוח דיסקות טכוגרף בחקירת תאונות רכב כבד ואוטובוסים, ניתוח סרטונים המתעדים תאונות דרכים, ניתוח תוכניות רמזורים, חקירת תאונות רכב כבד ועוד.

 

עורך דין צביקה מוזס, מכין חוות דעת מקצועיות כמומחה בחקר תאונות דרכים וכעד מומחה בבית המשפט. חוות הדעת הכוללות איתור ליקויים וכשלים בתיק החקירה ופגמים בראיות, עשויים במקרים רבים, להוביל לזיכויו של נאשם או לכל הפחות הקלה בעונשו; כמו כן, כמומחה בחקר תאונות דרכים, יכול עורך דין צביקה מוזס, לבחון ולהוכיח רשלנותם התורמת של נהג רכב או הולך רגל מעורבים; או להצביע על ליקויי תשתית או כשל מכאני בכלי הרכב, כתורמים להתרחשות התאונה.

בוחן תנועה,

תחומי התמחות מקצועיים

 • שיחזור מתמטי של תאונות מסוג פגיעה בהולכי רגל.

 • שיחזור מסלול מעורבים עד לנקודת האימפקט.

 • חישובים מתמטיים ופיזיקליים בתחום חקר תאונות דרכים – קביעת מהירות ע"פ מרחק הטלה, מהירות ע"פ סימני בלימה, מהירות ע"פ חישובי תקיפה ותנע, חישוב מהירות קריטיות להחלקה או התהפכות, חישובי האצה, זמן פינוי צומת.

 • ניסויי שדה ראיה.

 • תיעוד מקצועי של זירת תאונה וממצאים בתרשים, בסטילס ובווידאו.

 • מוסמך בהפעלת מכשור מדידה ותיעוד זירה:

  • VERICOM – קביעת מקדם חיכוך וביצוע ניסויי האצה ובלימה.

  • Photogrammetry camera and software  - תיעוד זירה דיגיטלי.

  • STEMI microscope – מיקרוסקופ לפענוח דיסקות טכוגרף.

 • פענוח דיסקות טכוגרף – שעות עבודה ומנוחה, זמנים לשיחזור התאונה, מהירויות עובר לתאונה, מהירות ההתנגשות, חישובי האצות ובלימות.

 • ניתוח סרטוני וידאו לקביעת זמנים, מהירויות המעורבים, פרמטרים רלוונטיים נוספים וניתוח נסיבות התאונה.

 • ניתוח תוכניות רמזורים – טבלאות מופעים וזמנים, התאמת התוכנית הרלוונטית, השוואת ממצאי התוכנית לנסיבות התאונה ועדויות המעורבים.

 • הנדסת תנועה, תשתיות ותמרור (ומידת התאמתם להנחיות משרד התחבורה או תרומתן להתרחשות התאונה)  בזירות תאונה.

 • ביצוע התאמות נזקים (בכלי הרכב המעורבים ועצמים שנפגעו) או בדיקת התאמות הנזקים שביצעו מומחי המשטרה.

 • מכונאות רכב, בדיקת ליקויים, ניתוח ממצאי דיאגנוסטיקה, ניתוח ממצאי הCDR , היסטוריית טיפולים ו recall.

 • הכרת נהלי אגף התנועה ומערך בוחני התנועה של משטרת ישראל.

 • הכרת ספרות מקצועית בינלאומית, בכל תחומי חקר תאונות דרכים.

צרו קשר עם משרדנו לקבלת יעוץ ללא עלות כאן.

bottom of page